Torsdag 3. juni 2021

BasisKursus Yversundhed og malkning

Tilmeld dig her

Dette kursus henvender sig til de medarbejdere, der er en del af malkningen. Vi retter fokus mod korrekt og god malkning, betydning af lavt celletal for køernes sundhed samt den økonomiske betydning.

 

Kurset omhandler arbejdsgange omkring malkningen; samling og observation af køer, korrekt forberedelse af koen, påsætning og malkning, pattedyb/spray, CMT, udtagning af mælkeprøver, framalkning, nykælvere, afgoldning inkl. brug af goldmedicin/patteforsegling.

 

Vi lægger vægt på hygiejne - både under malkningen og i staldens miljø.

Deltagerne inddrages i undervisningen ved at svare på spørgsmål og dele erfaringer.

Der demonstreres forskelligt udstyr og teknik til brug under malkningen.