<

Nye forhindringer i medicinjunglen31-01-2022 - 10:51

Det er slut med at afvige fra den godkendte dosis eller behandlingens længde, når der bruges medicin til kvæg. Medicinen må kun anvendes, som det fremgår af dens markedsføringstilladelse.

 

Af kvægfagdyrlæge Ninna Westphael,

BoviCura, en del af Dyrlæger & Ko

 

Nye regler for brug af medicin til kvæg betyder, at der sker en indskrænkning af anvendelsesmulighederne. Nu skal medicinen bruges, som det fremgår af dens markedsføringstilladelse og for eksempel må den hverken bruges i flere eller færre dage.

 

Når et veterinært lægemiddel godkendes af Lægemiddelstyrelsen, fremgår den godkendte brug af markedsføringstilladelsen, hvor blandt andet indikation (sygdom), dosis og behandlingslængde kan være specificeret.  Hidtil har det været sådan, at dyrlægen kunne afvige fra den godkendte dosis og behandlingslængde baseret på for eksempel kendskab til forhold i den enkelte besætning.

 

Denne afvigelse er ikke længere lovlig, da al medicin fremover skal anvendes som angivet i markedsføringstilladelsen. Tidligere kunne et produkt, for eksempel, være godkendt til 1 ml pr. 10 kg legemsvægt i fire-seks dage, men i praksis blive anvendt med 1 ml pr. 10 kg i to eller tre dage. Denne afvigelse er ikke længere lovlig – produktet skal nu anvendes i minimum fire dage og maksimalt seks dage. Denne indskærpelse i brugen af veterinære lægemidler trådte i kraft pr. 28. januar 2022.

 

Ingen dispensation

Indtil videre er det meldt ud fra myndighederne, at der ikke er mulighed for dispensation. Hvis dette fastholdes, vil det få praktisk betydning ved for eksempel behandling for yverbetændelse, hvor den lokale behandling af yveret skal ske i minimum tre dage fremover. Alternativet er ingen behandling i yveret. Det er både dyrlægens og den besætningsansvarliges ansvar at loven overholdes.

 

Også nye regler for økologiske bedrifter

Det har hidtil været således, at den konventionelle tilbageholdelsestid på mælk og slagt skulle ganges med to i økologiske bedrifter. For veterinære lægemidler med 0 dages tilbageholdelsestid på mælk har det hidtil været 0 x 2 = 0 dage. Dette gælder ikke længere. Nu har alle lægemidler minimum to dages tilbageholdelsestid på mælk og slagt. Det vil sige: er den konventionelle tilbageholdelsestid 0 døgn, så er den nu 2 døgn for økologer. Denne nye regel trådte i kraft pr. 1. januar 2022. 

 

Dyrlægens ansvar

Det er både dyrlægens og landmandens ansvar, at medicin anvendes i henhold til markedsføringstilladelsen. Det gælder, både når det er dyrlægen, som udfører behandlingen og i forbindelse med besætningsdiagnoser.

 

Ved besætningsdiagnoser er det dyrlægens ansvar, at disse er i overensstemmelse med lovgivningen. Efterfølgende er det landmandens ansvar at anvende medicinen i henhold til den behandlingsvejledning, der er aftalt fra dyrlægen. I økologiske besætninger og besætninger uden sundhedsrådgivningsaftale, hvor dyrlægen foretager de fleste behandlinger, skal medicin også anvendes efter markedsføringstilladelsernes beskrivelser.

 

Hvem må behandle dyrene?

På din egen bedrift må du selv og dine ansatte behandle dyrene. Det er dog en forudsætning, at alle, som behandler med medicin, har været på medicinhåndteringskursus. Kurset gælder uanset hvor det er taget. For eksempel er der mange landbrugsskoler, der i dag tilbyder det som en del af uddannelsen til landmand. Ellers er den klassiske vej at tage kurset, når det udbydes af en praktiserende dyrlæge.

 

Man kan undtages fra medicinhåndteringskursus, hvis man inden den 1. februar 2007 har haft mere end seks måneders sammenhængende praktisk erfaring fra beskæftigelse i en besætning med kvæg eller svin. Erfaringen skal selvfølgelig indebære instruktion i medicinhåndtering og erfaring med praktisk brug af medicin til dyr.

 

Det officielle kursus i medicinhåndtering inkluderer ikke ret til behandling mod mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd. Behandling af dyr mod disse to sygdomme kræver et særskilt kursus. Nogle landbrugsskoler tilbyder dette kursus til deres elever og ellers er det et kursus, som kan tages hos den praktiserende dyrlæge. Den teoretiske del af kurset er af en halv dags varighed. Den skal efterfølgende følges op af fem praktiske træningssessioner (fem for hver diagnose) ude på egen bedrift.

 

Husk dokumentation

Desværre oplever vi jævnligt, at landmænd kommer i klemme i forbindelse med kontrolbesøg fra myndighederne. Det behøver ikke være, fordi man bevidst har gjort noget ulovligt, men simpelthen fordi der ikke er styr på alle lovformelige dokumenter. Når det drejer sig om medicin, skal du altid sikre dig at følgende dokumenter er tilgængelige: anvisningsskemaer (recepter), behandlingsvejledninger hvis du har besætningsdiagnoser, tilbageholdelsessedler fra behandlinger foretaget af dyrlægen, kursusbeviser fra medicinhåndteringskursus eller dokumentation for undtagelse, kursusbevis for gennemført kursus i behandling for mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd, såfremt en af disse to besætningsdiagnoser er oprettet.

 

Kursusbeviser skal selvfølgelig gemmes og kunne forevises så længe personen behandler dyr. Øvrige dokumenter såsom recepter og lignende kan destrueres efter fem år.

 

Udlevering af medicin til genbehandling

Det kan være en udfordring af agere lovligt. En klassiker er, når dyrlægen har udleveret medicin til genbehandling. Den første fælde er, at genbehandlingerne ikke bliver registreret af den besætningsansvarlige eller at registreringerne ikke bliver lavet fyldestgørende. Hvis medicinregnskab allerede føres i DMS skal genbehandlinger, som er startet op af dyrlægen, også registreres i DMS.

 

Fælde nummer to er kassation af eventuelle medicinrester. Bliver der for eksempel udleveret 100 ml medicin og genbehandlingen kræver brug af 80 ml, så skal de resterende 20 ml kasseres straks, når behandling er afsluttet.

 

Selvom det for nogen kan virke administrativt tungt og besværligt, så er der al mulig grund til at have styr på medicinhåndtering og medicinregnskab. Den første er selvfølgelig hensynet til fødevaresikkerheden og den anden er, at overtrædelse af lovgivningen kan være ensbetydende med krydsoverensstemmelse. Din dyrlæge kan hjælpe med at finde vej gennem medicinjunglen.

 

<