Baggrundserklæringer

OBS NYE regler gældende fra 17. oktober 2021:

Vær opmærksom på, at de nye erklæringer skal IKKE underskrives af besætningsdyrlægen men kun af besætningsejeren.

Baggrundserklæringer skal skrives ud fra Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Link til Baggrundserklæring

Husk:
Erklæringen er gyldig i 35 dage fra besøgsdato.
Erklæringen er kun gyldig med original underskrift (ikke kopi eller print).

Her finder du den nye baggrundserklæring som PDF til print. Ikke relevant tekst er overstreget.

Det er denne du skal bruge til eksport af dyr til levebrug inden for EU.