Baggrundserklæringer

Vær opmærksom på, at erklæringer IKKE skal underskrives af besætningsdyrlægen men kun af besætningsejeren.

Baggrundserklæringer skal skrives ud fra Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Link til Baggrundserklæring

Det er denne du skal bruge til eksport af dyr til levebrug inden for EU.