Basiskurser

De enkelte kurser tager udgangspunkt i deltagernes hverdag og tilbydes derfor på engelsk.

Kursusformen er en blanding af teoretisk viden. men lige så vigtig er erfaringsudveksling deltagerne imellem.

Pris pr. kursus: kr. 750 inkl. forplejning

 • Kalvesundhed og pasning den 22. oktober kl. 10-14

Omhandler alle trin af kalvepasning bl.a. håndtering af den nyfødte kalv, tildeling af råmælk, hygiejne og rengøring, tegn på sygdom og pasning af den syge kalv.

Vi lægger stor vægt på at kursusdeltagerne forstår baggrunden for hvorfor råmælk og hygiejne er vigtig.

Deltagerne inddrages i undervisningen ved at svare på spørgsmål og dele erfaringer. Der demonstreres forskelligt udstyr f.eks. colostometer og sonde.

 • Malkning og yversundhed den 29. oktober kl. 10-14

Omhandler alle dele af malkningen.
Samling af køer inkl. observationer, korrekt forberedelse af koen, påsætning og malkning, pattedyb/spray, CMT, udtagning af mælkeprøve, framalkning, nykælvere, afgoldning inkl. brug af goldmedicin/patteforsegling og hygiejne.

Deltagerne inddrages i undervisningen ved at svare på spørgsmål og dele erfaringer. Der demonstreres forskelligt udstyr f.eks. CMT-test.

 • Reproduktion og kælvningsmanagement den 5. november kl. 10-14

Omhandler alle dele af besætningens reproduktion: Let anatomi, brunstobservation og forskellige brunsttegn, brug af Heatime og lister i DMS, den kælvende ko, fødselshjælp, lejeforandringer, den nyfødte kalv, sygdomme omkring kælvning.

Deltagerne inddrages i undervisningen ved at svare på spørgsmål og dele erfaringer. Der demonstreres forskelligt udstyr f.eks. til fødselshjælp.

 • Praktisk BasisKursus
 • Sikkerhed og ko-signaler

Et praktisk kursus, hvor alle deltagere skal være aktive i stalden.
Vi underviser i sikker håndtering af køer.
Deltagerne bliver trænet i at:

 • kende koens synsvinkler
 • drive køer sammen på en rolig og forsvarlig måde
 • skille en ko fra flokken
 • sikker håndtering af én enkelt ko
 • observere køer og kalve
 • hvilke signaler skal man være opmærksom på
 • hvad og hvordan adskiller syge sig fra raske