Kursus
"Behandling af Kælvningsfeber og tilbageholdt efterbyrd"

Vi underviser med mellemrum i Kursus "Kælvningsfeber og tilbageholdt efterbyrd".

Kontakt os endelig, hvis du ønsker at deltage i kurset. Vi samler sammen til et hold og afvikler kurset så snart der er basis for det.

Kursus ”Kælvningsfeber og tilbageholdt efterbyrd med infektion”

Hvis du er ejer af eller er ansat i en kvægbesætning med Modul 2 aftale inden for sundhedsrådgivning, kan du tage kursus i selv at behandle tilbageholdt efterbyrd med infektion og kælvningsfeber.

Den teoretiske uddannelse er en forudsætning for at kunne gennemføre den efterfølgende praktik i egen besætning.
Pris: Kr. 1000,- inkl. forplejning

Kursusindhold:

  • Lovgivning, Koens anatomi
  • Det normale kælvningsforløb inklusiv erfaringsudveksling
  • Det unormale kælvningsforløb inklusiv erfaringsudveksling
  • Generel oversigt over sygdomme i forbindelse med kælvning
  • Mælkefeber inklusiv erfaringsudveksling
  • Børlidelser, herunder tilbageholdt efterbyrd inklusiv erfaringsudveksling
  • Behandlingsvejledning
  • Introduktion til praktik, afslutning og opsamling