< Tilbage

Dyrlægebesøg i Salmonella dublin status 2 og 3 besætninger14-04-2020 - 12:19

Læs her hvordan vi planlægger efter de nye Salmonellaregler, så besætninger i status 2 og 3, videst muligt, får besøg sidst på ruten.

Den 1. januar 2020 trådte de nye salmonellaregler i kraft. De betyder blandt andet, at besætninger i status 2 og 3 sættes under offentligt tilsyn. I den sammenhæng pålægges det ejeren at begrænse eksterne kontakter. Hvis det drejer sig om nødvendige besøg, som for eksempel dyrlæger, klovbeskærer og inseminører, skal disse besøge besætningen sidst på deres rute.

 

For at efterleve dette vil vi fremover planlægge rådgivningsbesøg samt akutbesøg, så besætninger i Salmonella dublin status 2 og 3 i videst mulige omfang får besøg samme dag eller efter besøg i status 1 besætninger.

 

Vi godt er klar over, at dette i nogle sammenhænge vil være uhensigtsmæssigt. I samarbejde med jer, vil vi forsøge at løse dette bedst muligt, så I oplever mindst mulige gene.

 

Ved særlig akutte besøg, som for eksempel fødsler, udskudt liv, mælkefeber og lignende, vil vi selvfølgelig ikke vente til sidst på ruten. Derimod vil vi tage en række forholdsregler.

Disse inkluderer blandt andet; vi medbringer kun absolut nødvendigt udstyr, medicin og lign. og bruger i videst mulig omfang engangsudstyr. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at bruge engangsudstyr, sørger vi for grundig vask i varmt sæbevand og desinfektion inden afgang. Dyrlægen har altid rent arbejdstøj i bilen og vil, efter besøg i besætninger i status 2 og 3, skifte til rent arbejdstøj.

 

Vi håber, at møde forståelse for disse restriktioner og tager gerne imod kommentarer og input til konstruktive løsninger, til gavn for alle - både status 1, 2 og 3 samt dyrlægens arbejde i besætningen.

 

Generelt vedr. støvler til besøgende (gælder alle besætninger):

Vi opfordrer på det kraftigste til, at alle besætninger, dvs. uanset om man er i Salmonella status 1, 2 eller 3 stiller støvler til rådighed for besøgende. Gerne i str. 40, 43 og 46.

For at fungere efter hensigten, er det desuden afgørende, at støvlerne er i orden, af nyere dato og med sikkerhed. En hensigtsmæssig ophængning af støvlerne (med bunden opad) øger også sandsynligheden for at støvlerne holder længe og rent faktisk bliver brugt.

 

Mange forhandler støvler og ophæng til støvler. Blandt andet har Vikshop dette pakketilbud:

 

< Tilbage