< Tilbage

Nyhedsmail November 05-11-2020 - 11:15

 Læs om: Optimal afgoldning af højtydende køer, medarbejder-nyt og Klovkursus

Det er med stor glæde, at vi fra den 4. november har Lars Bang med i teamet af kvægdyrlæger.
Lars bor nord for Aalborg, og har tidligere kørt praksis i det sydøstlige Vendsyssel.
Vi glæder os meget til at kunne byde Lars velkommen.
 

Endnu en verdensborger på Aarupgaard

Karina Berg og hendes mand Anders er fredag ​​den 30. oktober blevet forældre til en lille dreng.

De har i forvejen Niels Ebbe på 3 år og Metha Marie på 6 år. Tillykke til hele familien.
 

Succes med Praktisk klovplejekursus i stalden

Både øvede og nybegyndere deltog i kurset, der blev afholdt på Tinghøjgaard Arden A / S. Det er første gang vi holder kurser i stalden på levende dyr, men bestemt ikke sidste.

Udover de praktiske øvelser, med klovspecialist Nynne Capion, dyrlæge og lektor ved Københavns Universitet som underviser, gennemgik vi stalden og fandt gode eksempler på, hvad der er godt og mindre godt for klovsundheden. Cases den enkelte kunne tage med hjem og bruge i egen besætning.
 

Aflysning på grund af Corona

Vi ser os nødsaget til at udsætte kurser, aftenmøder og desværre også vores traditionsrige Julemøde.

I stedet ses vi ude i besætningerne, og så snart det er muligt til kurser og faglige møder igen.

Optimal afgoldning af højtydende køer

Paradigmeskifte
Goldperioden opfattes ikke længere som afslutning på én laktation, men derimod som starten på en ny. En problemfri goldperiode er en af forudsætningerne for, at koen får en nem fødsel, undgår mælkefeber, tilbageholdt efterbyrd, børbetændelse, ketose og venstresidig løbedrejning.

En god opstart giver højere mælkeydelse, idet grundlaget for hele laktationen bliver lagt indenfor de første par måneder efter kælvning. Men; forud for en optimal goldperiode går en effektiv afgoldningsfase, og denne kan håndteres på flere måder.
 
Afgoldning - Flere veje til målet
Helt overordnet er der ikke nogen strategi, der er rigtig eller forkert i selve afgoldningsprocessen. Tag udgangspunkt i den strategi, du allerede anvender og vurder derfra, om der er behov for ændringer. Det kan dog ikke accepteres at anvende en afgoldningsstrategi, som kompromitterer dyrevelfærden. For eksempel er et det ikke forsvarligt at reducere foder til rent stråfoder og vand i afgoldningsfasen.
 
Fungerer den nuværende praksis arbejdsmæssigt, er køerne fri for yverinfektioner i goldperioden, og starter de tilfredsstillende op efter kælvning, er der ofte ingen grund til ændringer.

Er der derimod udfordringer med stofskiftelidelser omkring afgoldning, yverbetændelser i goldperioden, infektioner hos nykælvere eller mange klovlidelser, bør afgoldningsstrategien revurderes.
 
Hurtig og effektiv afgoldning – ja tak
I den ideelle verden skal køerne yde maksimalt indtil dagen for afgoldning. Herefter vil vi gerne have køerne til at stoppe mælkeproduktionen hurtigst muligt.
Hvis ikke koen stopper mælkeproduktionen tilpas hurtigt, giver det flere problemer.

Blandt andet giver fortsat mælkeproduktion øget spænding på yveret og dermed risiko for mælkeløb. Når koen har mælkeløb, forlænges tiden, inden hun danner keratinprop i patten. Dette øger risikoen for yverinfektion og yverbetændelse. Til sidst giver langstrakt og eventuel problemfyldt afgoldningsfase færre effektive golddage.
 
Sænk malkefrekvensen, men ikke foderniveauet
Konklusion fra ny dansk forskning på området er klar: Sænk malkefrekvensen i dagene op til endelig afgoldning (sidste malkning), men behold foderniveauet. Denne kombination vurderes at give det bedste udgangspunkt for en optimal goldperiode og med mindst muligt ubehag for køerne.

Vil du vide mere om forsøget? Klik her
< Tilbage