< Tilbage

NYT 15-03-2021 - 11:24

 • 2021 er klovens år
 • Specialiseret rådgivning i klovsundhed
 • Ny medarbejder i administrationen
 • NYT om slagtning udenfor slagteri

2021 er Klovens år

Alle os, der på den ene eller anden måde beskæftiger os med malkekøer, har en fælles udfordring omkring klove.

Problemer med klovsundheden er det absolut største velfærdsmæssige problem i dansk mælkeproduktion. Klovproblemer forårsager dårligere økonomi og flere døde køer.

God dyrevelfærd, herunder særligt god klovsundhed er også vigtigt for landbrugets image i den brede befolkning. Skrækscenariet er at klovproblemer bliver køernes pendant til søernes ”skuldersår”.

I et samarbejde mellem praktiserende dyrlæger, Den Danske Dyrlægeforening, klovbeskærer, SEGES, Københavns Universitet, Viking Danmark og en række andre aktører bliver der i 2021 sat ekstra fokus på malkekøernes klovsundhed.
 

Specialiseret rådgivning i klovsundhed

Lad Klovteamet fra BoviCura hjælpe klovsundheden på vej

Et besøg af Klovteamet giver klovsundheden et løft, samtidig med at du og dine medarbejdere bliver endnu bedre til at forebygge, spotte og afhjælpe klovproblemer. Du lærer at udpege køer med klovproblemer og praktisk at behandle dyr med akut halthed.
Gennem dialog med besætningsdyrlægen holder Klovteamet sig løbende orienteret med status på klovsundheden. Derfor kan vi rettidigt byde ind med løsningsforslag, hvis handlingsplanen ikke når den målsætning, som vi i fællesskab har sat.
 
Målet er en proaktiv hverdag, hvor vi er på forkant og dermed opretholder en god klovsundhed til gavn for dyrene og ikke mindst økonomien.

Eksempel på forløb med specialiseret rådgivning

 • Møde med klovbeskærer, klovansvarlig, besætningsejer og Klovteam
 • Grundig staldgennemgang i alle staldafsnit
 • Opmåling og og beskrivelse af alle relevante forhold
 • Evaluering af SimHerd beregning med forslag til ændring
 • Samtale med klovbeskærer
 • Rapport med handlingsplan, målsætning 
 • Løbende opfølgning i samarbejde med besætningsdyrlæge

Pris kr. 8.000,-

 

Ny medarbejder i administrationen

Vi er glade for at kunne præsentere en ny medarbejder, Bettina Jørgensen, der den 1. marts starter i en administrativ stilling hos os.

Bettina er oprindeligt uddannet receptionist og har erfaring med logistik og passe telefoner. Bettina er 36 år og bor i Stenild sammen med sin mand og deres lille datter.

Vi hilser Bettina velkommen, og håber, I vil tage godt imod hende.

 
 

NYT om slagtning udenfor slagteri

Der findes fire måder et kreatur kan slagtes udenfor slagteri:
 • Nødslagtning ved akut tilskadekomst
 • Slagtning af vilde dyr
 • Gårdslagtninger
 • Hjemmeslagtninger
Levende syn af disse dyr skal fra 1. januar foretages af en embedsdyrlæge ansat ved Fødevarestyrelsen.
Ved de to første typer slagtning (nødslagtning samt vilde dyr) vil det fortsat være din praktiserende dyrlæge, som via en midlertidig ansættelse hos FVST, syner dyret og skriver attesten. Du vil dog fremover modtage en faktura fra Fødevarestyrelsen på arbejdet.
 
Ved gårdslagtninger skal det være en embedsdyrlæge, ansat ved det slagteri som gårdslagtningen er tilknyttet, som skal udføre tilsynet med dyret inden slagtningen.
Du kan få oplyst pris på nødslagtning og levende syn ved at kontakte vores kontor på tlf. 96982851
< Tilbage