< Tilbage

Læs Michael Graves artikel24-03-2021 - 13:43

Magnesium kan forgifte i stedet for at forsure

En gruppe goldkøer fik en direkte magnesiumforgiftning, da de ved en fejl fik magnesiumoxid i stedet for det forsurende magnesiumchlorid eller magnesiumsulfat.

Det kan undgås ved at tjekke fodermidlerne grundigt.

 

Læs Michael Graves artikel, der blev bragt i Bovi i december 2020.

< Tilbage