< Tilbage

Nyt NYT med ny lovgivning21-05-2021 - 11:28

Ny mastitislovgivning træder i kraft den 1. juni

Ny mastitis lovgivning

Mastitispakken medfører, at der skal tages mælkeprøve af alle kliniske mastitisbehandlinger, hvor der anvendes antibiotika. Prøverne skal afleveres inden en uge til analyse på laboratorium.

Ved besætningsdiagnosen ”Akut yverbetændelse” med bredspektret antibiotika skal der hvert halve år, indsendes 5 mælkeprøver til særlig resistensbestemmelse til eksternt laboratorium.
 
Goldprøver
Der skal ikke længere tages mælkeprøver af køer, der indenfor de seneste 2 ydelseskontroller har haft celletal på over 200.000.
 
Lovgivning er gældende fra 1. juni 2021.

Vi sender yderligere information, så snart vi hører mere om den nye lovpakke.


 

Varme og varmestress

Stort set hvert år oplever vi problemer med varmestress i besætninger. Følgevirkningerne af en periode med varmestress kan koste dyrt.
 
I varme perioder er nedsat ydelse, forhøjet celletal, nedsat foderoptag og flere sygdomme; særligt alvorlige yverbetændelse og stofskiftelidelser
klassiske tegn på varmestress.
Heldigvis findes løsninger til at mindske negative konsekvenser:
 • Sørg for effektiv ventilation
 • Åbn siderne på stalden (rul gardiner ned, tag vinduer ud osv.)
 • Fjern beplantning, som hindrer ventilation omkring staldbygning
 • Daglig rengøring af drikkekar, som øger drikkelysten
 • Rigeligt med drikkekar, så der aldrig er kø
 • Undgå varmedannelse i foder, så dyrenes ædelyst bevares i top
Varme og varme i foderet
Det er en udfordring at holde foderet fri for varmedannelse i sommerhalvåret. Når temperaturen i omgivelserne stiger, øges mikrobiel aktivitet i foderet (foderet tager varme).
 
Varme i foder kan reduceres / styres på følgende måder:
 • Hold ensilagestakkene tip – top i orden
 • Ryd foderbordet ordentligt før frisk foder køres ind
 • Bland foder dagligt
Tilsæt evt. syre for at nedsætte den mikrobielle aktivitet.

Bliv Talent

Har du eller din medarbejder allerede deltaget på BasisKursus og klar til næste step? Glæd dig til efteråret hvor vi igen tilbyder TalentKursus.
 
Kurserne styrker medarbejderen i at spotte sundhed, velfærd og eventuelle udfordringer i besætningen.
Kurserne kan tages som en hel pakke eller uafhængigt af hinanden.
 • Spot the calf before the Vet      
Udvidet kalvekursus, hvor vi tager udgangspunkt i besætningens udfordringer.
 • Stress- og adfærdshåndtering   
Praktiske opgaver i håndtering af kvæg. 
Forstå signaler fra dine dyr og sikr en god arbejdssikkerhed.
Opgaver med optimal håndtering af dyr, f.eks. til klovbeskæringsboksen, malkning osv.
 • Fodring med Mie Riis, velas       
Alle medbringer foderprøver fra gold- og malkende køers ration. 
 • Reproduktion og hygiejne                               
Brunstobservationer og vigtighed af god reproduktion for sund økonomi. Forebyg reproduktions-problemer med god hygiejne.
 

Kurser

BasisKurser
 - er kurser for udenlandske medarbejdere.

Vi underviser i basale kvægfaglige færdigheder, der hjælper medarbejderen til at tage ansvar for de daglige opgaver og styrker rutiner og samarbejde.


Kalvesundhed og pasning                            
Den 27. maj 2021 kl. 10-14

Yversundhed og malkning                           
Den 3. juni 2021 kl. 10-14

Reproduktion og kælvningsmanagement
Den 10.juni 2021 kl. 10-14

NYHED 
Sikkerhed og ko-signaler
Den 17. juni 2021 kl. 10-14
Tilmeld BasisKursus
Kursus i Mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd
Den 28. maj kl. 10-15

Hvis du er ejer af eller er ansat i en kvægbesætning med Modul 2 aftale inden for sundhedsrådgivning, kan du tage kursus i selv at behandle tilbageholdt efterbyrd med infektion og kælvningsfeber.

Den teoretiske uddannelse er en forudsætning for at kunne gennemføre den efterfølgende praktik i egen besætning.
Pris: Kr. 1.100,- inkl. forplejning
 
Tilmeld Kursus i Mælkefeber og efterbyrd

 
 
< Tilbage