Dyrlægerne Himmerland Kvæg A/S
bliver en del af Dyrlæger & Ko

Vi glæder os meget til at blive en del af det faglige netværk Dyrlæger & Ko. Alt sammen til gavn for de kvægbrugere vi servicerer.

Aars den 2. december 2013: Sammen med i forvejen 23 andre kvægdyrlægepraksis i hele landet bliver Dyrlægerne Himmerland Kvæg A/S fra 31. december 2013 en del af det faglige netværk Dyrlæger & Ko.

Dyrlægerne Himmerland Kvæg A/S udtrykker tilfredshed med samarbejdet: ”Vi har de samme værdier, der ligger til grund for Dyrlæger og Ko: Fokus på at hjælpe landmanden med at optimere sin besætning, sundhedsmæssigt, såvel som økonomisk, på et fagligt og veldokumenteret grundlag”, påpeger Adm. Direktør Anders Bundgaard Voss.

Dyrlæger & Ko ApS ejes i dag af 23 selvstændige dyrlægepraksis med mere end 90 fuldtids kvægdyrlæger fordelt over hele landet og fungerer som et fagligt netværk. Netværket sikrer de bedst tænkelige arbejdsvilkår og udviklingsmuligheder for kvægdyrlæger ikke mindst takket være erfaringsudveksling og tæt dagligt samarbejde mellem de enkelte praksis.
Dyrlæger og Ko deltager i udvikling af nye rådgivningsværktøjer i samarbejde med Århus Universitet, KU Sund og landbrugets organisationer.

Dyrlægerne Himmerland Kvæg A/S består af 16 kvægdyrlæger, og bliver dermed den største af de praksis, der indgår i samarbejdet. De leverer rådgivning og akutte besøg i kvægbesætninger, men har også mink og får som arbejdsområde.
”Samarbejdet vil alt andet lige give hele virksomheden et fagligt løft, ligesom der vil være nogle digitale faciliteter og deling af know-how, som vi kan drage nytte af” udtaler Adm. Direktør Anders Bundgaard Voss.

I den himmerlandske kvægdyrlægepraksis ser man ingen ulemper ved samarbejdet, der er en realitet pr. 1/1 2014. ”Vi ser kun fordele ved samarbejdet, og det styrker helt sikkert vores faglige ekspertise. I lighed med de øvrige ejere af Dyrlæger og Ko, ser vi os selv som de kvægdyrlæger, der også i fremtiden leverer professionel rådgivning til danske kvægbrugere” påpeger Adm. Direktør Anders Bundgaard Voss.
”Vi er stadig Dyrlægerne Himmerland Kvæg, men ejer en andel af Dyrlæger og Ko og indgår i det udviklingsarbejde, der foregår i netværket, på lige fod med de øvrige praksis” siger han videre.