Relevante links

Her findes relevante links, hvis du søger oplysninger og viden i forbindelse med kvægbrug, love og regler samt andet, der har med landbrug at gøre.

Landmandsweb

OSR
Fødevarestyrelsens hjemmeside
Du kan bl.a. finde oplysninger om Obligatorisk Sundhedsrådgivning i kvægbesætninger.

RYK
Landsbrugsinfos hjemmeside med link til RYK
RYK er en servicerende fond til varetagelse af Registrering og Ydelseskontrol. RYK håndterer levering af serviceopgaver i forbindelse med indberetning af lovpligtige data til offentlig registrering af ejendomme, besætninger og dyr for alle dyrearter i Centralt Husdyrbrugsregister

CHR
Det Centrale HusdyrsbrugsRegister
CHR- er Fødevareministeriets Centrale HusdyrbrugsRegister, hvor alle besætninger skal være registreret. Du kan søge oplysninger om ejer- og brugerforhold, samt oplysninger om besætningen på ejendommen.

Landmandsportalen
Landmandsportalen
Portal for landmænd og landbrugets kunder, leverandører og interesseorganisationer. Som bruger er der adgang til egne data vedrørende samhandelspartnere, der er med på portalen.

Landbrugsinfo
Landbrugsinfo
Landbrugets vidensportal. Her publiceres landbrugsfaglig viden til primært landmænd, konsulenter og landbrugsskoler.

Fødevarestyrelsen
Ansøgning om samdrift til kvæg