< Tilbage

SUND KALV = SUND ØKONOMI22-02-2019 - 10:22

Kalve ERFAskoler- et nyt tilbud til dig, der vil have sunde kalve med høj tilvækst

 

Kalve ERFAskoler – når faglig viden og praktiske erfaringer går hånd-i-hånd!

 

• Du har måske allerede prøvet at mødes med kolleger i erfagrupper eller staldskoler for at udveksle erfaringer og lære af hinandens succeser og udfordringer?
• Du har måske også allerede prøvet - i samarbejde med din dyrlæge - at indføre ny viden og nye tiltag i din besætning?

 

I de nye Kalve ERFAskoler får du begge dele på én gang: Praktiske input fra alle deltagerne OG den nyeste faglige viden fra dyrlægen. Tilsammen skaber vi solide og faglige bud på løsninger, der også fungerer i praksis.

 

Hvordan foregår det?

ERFAskolerne afholdes 13 forskellige steder i Danmark. Du finder en oversigt over steder og datoer HER .

 

Som deltager i Kalve ERFAskolerne får du ved hvert møde et fagligt oplæg fra Dyrlæger & Ko. Derefter diskuterer du og de andre deltagere jeres praktiske erfaringer med dagens emne. På hvert møde aftaler i personlige indsatsområder på egen besætning. Emnerne vælger I selv i gruppen på baggrund af hver jeres mål for at deltage – for eksempel at lette fødsler, sænke dødeligheden, undgå sygdomme og sikre tilvækst.

 

På det første møde beslutter deltagerne, hvilke temaer de vil arbejde med på de tre sidste møder i gruppen, og hvor møderne skal afholdes. Som udgangspunktet holdes møderne på skift hos deltagerne. Temaet på første møde er fastlagt af Dyrlæge & Ko.

 

Hvordan forløber et møde i en Kalve ERFAskole?

Møderne ligger i tidsrummet kl. 10.00 -15.00.

 

1. Velkomst ved vært og Dyrlæge & Ko
2. Introduktion til bedriften
3. Besøg i bedriftens kalveafdeling og andre relevante staldafsnit
4. Frokost
5. Dagens tema – indlæg ved Dyrlæge & Ko
6. Diskussion af dagens tema med afsæt i egne erfaringer
7. Der laves en kort indsatsplan for alle deltagerne i forhold til, hvad du vil gøre på din besætning. På efterfølgende møder følges der op på indsatser.

 

Hvor og hvornår?
Kalve ERFAskolerne mødes på fire besætningsbesøg i løbet af et år med opstart i april 2019. I aftaler selv steder. Dyrlægen fungerer som tovholder for gruppen. Under hver gruppe kan du se den tilknyttede dyrlæge.

 

Pris

Prisen for de fire mødegange er 6.000,- kr. ekskl. moms pr. deltager. Beløbet opkræves pr. faktura forud for første møde i gruppen.

 

OBS. Prisen vises inkl. moms til slut i tilmeldingsproceduren.

 

Tilmelding

 

Under tilmeldingen skal du vælge, hvilket område du gerne vil deltage i. Beslut derfor på forhånd, hvilken gruppe der passer bedst til dig. Se grupperne HER .

 

Under tilmeldingsproceduren bliver du bedt om at oplyse om navn og mailadresse på din besætningsdyrlæge. Det er ikke obligatorisk, men vi vil gerne kunne orientere besætningsdyrlægen om, hvilke tiltag vi har snakket om, der kan være relevante at igansætte i din besætning.

 

Tilmelding senest den 31. marts 2019. Her efter er din tilmelding bindende.

 

Du kan tilmelde dig her

  

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Vedr. det faglige indhold: Dyrlæger & Ko ved Dan Borup Jørgensen, dan@dyrlaegerogko.dk , tlf. tlf. 3121 3073

Vedr. praktiske forhold omkring tilmelding, information om tid, sted m.v.: SEGES Akademi ved Merethe Egelund Olsen, meo@seges.dk , tlf. 8740 5426

 

Kalve ERFAskolerne er et samarbejde mellem Dyrlæger & Ko og SEGES og er et tilbud til alle mælkeproducenter, der vil gøre en særlig indsats for at få sunde og robuste kalve.

< Tilbage