< Tilbage

Artikel: Vaccination reddede kalvene fra at dø06-01-2020 - 11:39

Landmand Evald Skårup kan berette omovervældende god resultater efter han er begyndt at vaccinere køer og kalve.

Læs artiklen med de overvældende gode resultater, som Kvægdyrlæge Anders Bundgaard Voss har skrevet.

< Tilbage