< Tilbage

Vi har en plan - vi skal af med Salmonella dublin15-03-2021 - 11:46

Få hjælp til at komme i salmonella-niveau 1 med et specialiseret rådgivningsforløb.

Der er en sundheds- og produktionsmæssig gevinst ved at komme i niveau 1 og undersøgelser har vist, at besætninger inficeret med salmonella Dublin har en lavere ydelse i forhold til salmonella-fri  besætninger.

Der kommer der løbende ny lovgivning, som gør det dyrere og mere besværligt at være i salmonella niveau 2 eller 3.

 

Specialiseret Rådgivning

Derfor tilbyder vi Specialiseret Rådgivning med 100 % fokus på sanering af Salmonella dublin.

 

Forløbet starter med en grundig gennemgang af hele besætningen, for at afdække alle risikoområder. Det er vigtigt, at vi kommer rundt i alle staldafsnit og gennemgår alle pasningsrutiner.

Besøget tager nogle timer og I fællesskab med besætningsejeren og ansatte beslutter vi en række indsatsområder og lægger en plan for prøveudtagning i besætningen.

 

Besøget følges op løbende efter aftale.

Vi skriver den lovpligtige handlingsplan og opdaterer den hver halve år.

< Tilbage