BasisKurser ON Farm


Kurser for udenlandske medarbejdere

Praktisk og teoretisk undervisning på alle kurser inkl. træning i sikker og stressfri håndtering af dyr, signaler, hygiejne og generelle observationer i stalden.

Kalvesundhed og -pasning

Onsdag den 12. april kl. 10-15

Reproduktion og kælvningsmanagement

Onsdag den 26. april kl. 10-15

Yversundhed og malkning

Onsdag den 10. maj kl. 10-15

Pris:                   

Kr. 950 pr. kursus eller 3 kurser til kr. 2400 inkl. forplejning

Sted:

Lokation følger

 

Sidebar