Kalvesundhed

Hvad er dit mål, ønske, drøm, besætnings udfordring eller problem? Med specialiseret rådgivning tilknyttes en dyrlæge med ekstra kompetence og interesse for KALVE-OPDRÆT SUNDHED og der tages udgangspunkt i netop din lokale sandhed.

Hvordan – Først en forventningsafstemning mellem dig og den aktuelle kvægdyrlæge om forløbet, forventeligt udbytte og prisniveau. Forløbet specialiseret rådgivning KALVESUNDHED vil derefter typisk indbefatte følgende: Besvarelse af en række spørgsmål (kan klares via telefonopkald). Besætningsbesøg, hvor kvægdyrlægen går rundt i besætningen på egen hånd og observerer typisk i relation til fodring af kalvene. Data-analyse. Besætningsbesøg med præsentation af konklusion på observationer & dataanalyse samt forslag til handlingsplaner.

Handlingsplaner – Vi har fokus på at komme med handlingsplaner inddelt i tre kategorier: Noget der kan gøres nu og her – (ofte rutineændring); Noget der skal overvejes 1 år tid; Noget hvis ubegrænsede ressourser.

Sidebar