Malketeknik

Hvad er dit mål, ønske, drøm, besætnings udfordring eller problem? Med specialiseret rådgivning tilknyttes en dyrlæge med ekstra kompetence og interesse for MALKETEKNIK og der tages udgangspunkt i netop din lokale sandhed.

Hvordan – Først en forventningsafstemning mellem dig og den aktuelle kvægdyrlæge om forløbet, forventeligt udbytte og prisniveau. I samråd vurderes det om der ligeledes skal tages en vurdering af den generelle YVERSUNDHED & MÆLKEKVALITET. Et forløb består typisk af:

  • Et eller flere besætningsbesøg under malkning med stor fokus på hygiejne og rutiner
  • Dataanalyse af observationer
  • Data fra kvægdatabasen og om muligt malkeanlægget
  • Besætningsbesøg med præsentation af konklusion på observationer & dataanalyse samt forslag til handlingsplaner.

Handlingsplaner – Vi har fokus på at komme med handlingsplaner inddelt i tre kategorier: Noget der kan gøres nu og her – (ofte rutineændring); Noget der skal overvejes om 1 års tid; Noget hvis der er ubegrænsede ressourser.

Sidebar