Her finder du os

Sidebar
Her bor vi

Kontor, laboratorie og lager

Vi er klar ved telefonen, når du/I har behov for besøg af en dyrlæge til ko, kalv, tyr, får, lam, ged og kid, eller spørgsmål til et allerede aftalt akut- og Sundhedsrådgivning besøg. Ring også, hvis du blot ønsker at høre mere om sundhedsrådgivning, specialiseret rådgivning, undervisning, laboratoriediagnostik eller andre af vores forskellige ydelser. Dyrlægerne kører til erhvervsbesætninger som hobbyavlere af store som små drøvtyggere: Malkekvæg, kødkvæg, slagtekalve, kalve, opdræt/ungdyr, får, lam og malkegeder. I dagligdagen fordeles besøgene mellem vores dyrlæger, så vi i videst muligt omfang har kvægdyrlæger jævnt fordelt i hele vores kundeområde.

Kundeområdet strækker sig langt udover Himmerland, da vi har kunder i regioner som Vesthimmerland, Skive, Viborg, Randers, Norddjurs, Mariager Fjord, Rebild, Aalborg, Brønderslev og Frederikshavn. Kontorpersonalet varetager administrativt arbejde, indtastning af kliniske registreringer og receptordineret medicin, besøgsplanlægning og meget andet.

Find os her:

Nogle spørgsmål?

Kom gerne forbi

Vores laboranter står for de diagnostiske test vi udfører på laboratoriet blandt andet bakteriologisk undersøgelse af mælkeprøver samt undersøgelse af fæcesprøver/gødningsprøver for bakterier, virus, cryptosporidier, coccidier, lunge- og løbetarm-orm.

Du har mulighed for at få mælkeprøvesvar på mail eller SMS.

Du er altid velkommen til at kigge forbi os i Aars eller kontakte en af os via tlf.: 96982851.