Reproduktion

Hvad er dit mål, ønske, drøm, besætnings udfordring eller problem? Med specialiseret rådgivning tilknyttes en dyrlæge med ekstra kompetence og interesse for REPRODUKTION& ULTRALYDSSCANNING og der tages udgangspunkt i netop din lokale sandhed.

Hvordan – Først en forventningsafstemning mellem dig og den aktuelle kvægdyrlæge om forløbet, forventeligt udbytte og prisniveau. Forløbet specialiseret rådgivning REPRODUKTION og/eller ULTRALYDSSCANNING vil dernæst typisk indbefatte:

  • Besætningsbesøg, hvor kvægdyrlægen går rundt i besætningen på egen hånd og observerer og måler.
  • Du vil besvarelse af en række spørgsmål
  • Data-analyse
  • Besætningsbesøg med præsentation af konklusioner samt forslag til handlingsplaner.

Handlingsplaner – Vi har fokus på at komme med handlingsplaner inddelt i tre kategorier: Noget der kan gøres nu og her – (ofte rutineændring); Noget der skal overvejes 1 år tid; Noget hvis ubegrænsede ressourser.

Sidebar