Sundhedsøkonomi

Hvad er dit mål, ønske, drøm, besætnings udfordring eller problem? Med specialiseret rådgivning tilknyttes en dyrlæge med ekstra kompetence og interesse for SUNDHEDSØKONOMI og der tages udgangspunkt i netop din lokale sandhed.

Hvordan – Først en forventningsafstemning mellem dig og den aktuelle kvægdyrlæge om forløbet, forventeligt udbytte og prisniveau. Der gøres brug af den dynamiske model SIMHERD. Efter kaliberering af Simherd med din besætnings data og historik er det muligt at beregne og komme med beskrivelse af udvikling over tid på alle tænkelige indenfor produktion, reproduktion, sundhed og management. Alternativ er en SØA en hurtigere og billigere løsning. Her stilles færre krav til kaliberering, så kan man nøjes med beregning på 15 scenarier, der er defineret på forhånd.

Scenarier – er at stille spørgsmålet “hvad nu hvis” et produkt (Heat-timer) eller et problem forventes løst ved rutineændring (nogle timers ekstra arbejdskraft) – hvad er tilbagebetalingstiden eller hvor mange penge er til rådighed.

Sidebar