Vores ydelser

Sidebar

Den nyeste viden indenfor kvæg og øvrige drøvtyggere.

Vi bestræber os hele tiden på at tilbyde rådgivning og behandling af høj faglig kvalitet og således være opdaterede med ny viden, forskning og erfaring inden for kvæg og øvrige drøvtyggere. Derfor prioriterer vi efteruddannelse højt.

Rådgivning og behandling sker altid i et samarbejde med dig og i fællesskab forsøger vi at finde de bedste løsninger for din besætning og dine dyr.

Vi tilbyder behandling af såvel store som små drøvtyggere, kvæg, får eller ged – vi træffes døgnets 24 timer, alle ugens dage hele året.

Vi står altid klar

Du kan ringe til os om akut opståede sygdomme 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen og hele året rundt.

Almindelig telefontid:
kl. 7.00 – 8.30

Naturligvis kan der opstå akutte sygdomstilfælde i løbet af dagen og natten og herefter gælder honorartillæg.

96 98 28 51

Specialiseret rådgivning

Sundhedsøkonomi

Hvorfor? – Ønsker du beregning af den økonomiske gevinst på konkrete indsatsområder og/el. handlingsplaner. Måske ønsker du at finde den mest givtige plan eller overbevise banken om en god idé.

Nogle af vores kvægdyrlæger har ekstra viden og interesse for SUNDHEDSØKONOMI samt adgang til at regne på dine lokale data via den dynamiske model SIMHERD. Mere info ved klik her

Yversundhed

Hvorfor? – For mange yverbetændelser, udfordring med en specifik bakterie; Streptococcus agalactiae (B-streptokok), Staphylococcus aureus, E-coli etc.. Måske er ydelsen ikke som forventet eller celletallet svingende.

Nogle af kvægdyrlægerne har ekstra kompetence og interesse for YVERSUNDHED & MÆLKEKVALITET – benyt dig gerne af en af dem. Mere info ved klik her

Malketeknik

Hvorfor? – Malkesystemet er serviceret og alligevel opleves udsving eller stigning i celletal, udfordring med specifikke bakterier, højt kimtal eller generel mistanke om uensartet malkning.

Vi har kvægdyrlæger med ekstra kompetence indenfor MALKETEKNIK i almindelig forekomne malkesystemer og automatiske malkesystemer (AMS). Mere info ved klik her

Kalvesundhed og opdræt

Hvorfor? – Utilstrækkelig tilvækst og/eller sundhedsknæk i opvækstperioden vil altid betyde en lavere produktivitet end det genetiske potentiale – altså mistet produktivitet, der aldrig kan indhentes igen.

En af vores kvægdyrlæger med ekstra kompetencer og interesse for KALVESUNDHED, kommer gerne og laver et “service-tjek” ved fokus på kalve og opdræt i netop din besætning. Mere info ved klik her

Smittebeskyttelse

Hvorfor? – I dagligdagen flyttes dyr, mennesker, redskaber og maskiner ind og rundt i besætningen.

Hovedansvarlig for introduktion og spredning af sygdom er:  1) Direkte kontakt mellem levende dyr; 2) Flytning af klatter af gødning og for både pkt. 1) & 2) at det sker på tværs af aldersklasser.

Få udpeget kritiske rutiner og forslag til optimering SMITTEBESKYTTELSE specialiseret rådgivning. Mere info klik her

Klovsundhed

Hvorfor? – Digital dermatitis, sålesår og andre hud- og klov-lidelser har store produktivitets omkostninger. Ofte kan der forebygges en del selv under nuværende staldforhold blot ved rutineændringer og/eller mindre staldjusteringer.

En af vores kvægdyrlæger med ekstra kompetencer og interesse for KLOVSUNDHED, kommer gerne og laver et “service-tjek” i netop din besætning. Mere info ved klik her

Reproduktion

Hvorfor? – Uensartet størrelse eller alder på første kalvs og/eller svingende kælvningsalder på køer er ansvarlig for store økonomiske tab. Udfordringer kan være mange tvillingdrægtiger, cystekøer, manglende synlig brunst etc..

Vi har dyrlæger, som er rigtig dygtige med en ultralydsscanner og tolkning på tilgængelige analyseværktøjer. Mere info klik her

Fodring

Hvorfor? – Der er mange step fra foderplan til de mundfulde den enkelte ko indtager – der kan meget let ske udsving i fodringshåndtering, hvilket altid vil have konsekvenser i et eller andet omfang.

Nogle af os kvægdyrlæger har speciel interesse og ekstra kompetencer i FODRING. Ønsker du at give fodringen – de forskellige step i den praktiske fodring et “service-tjek”. Mere info klik her

Få en sundhedsaftale med BoviCura

En sundhedsaftale med BoviCura betyder, at du får 2 kvægdyrlæger tilknyttet din besætning.

96 98 28 51

Kurser og arrangementer

Undervisningsforløb og kurser målrettet lige fra den uerfarne udenlandske medarbejder til den erfarne driftsleder og besætningsejer.

I løbet af året, finder vi på nye kurser, undervisningsforløb og arrangementer, der kræver tilmelding/booking.

Kalender

3/3

Basiskursus

29/10/2024 - 29/10/2024

15:00

Basiskursus

08/11/2024 - 08/11/2024

15:00

Basiskursus

19/11/2024 - 19/11/2024

15:00