Kurser

Vores mål er altid at tilbyde og rådgive dig om den nyeste viden inden for drøvtyggere primært kvæg. Vi prioriterer derfor højt at kunne give den viden videre som vi tilegner os fra kurser i ind- og udland. Derfor søger vi løbende at tilbyde relevante kurser til vores kunder. Flere gentager vi år efter år, hvis interessen er stor.

Giv endelig lyd, hvis der er et emne, som du godt kunne tænke at vi tog sig af.

Kursus eksempler – se aktuelle i vores kalender

  • BasisKurser på engelsk for danske & udenlandske medarbejdere
  • TalentKurser for medarbejdere med års erfaring
  • Et godt koøje
  • Kursus i praktisk klovpleje
  • Kursus i reproduktion og insemination af egne får og geder.
  • Kursus i medicinhåndtering
  • Kursus i behandling af kælvningsfeber og efterbyrd med infektion
De sidste to nævnte kurser giver dig som kursusdeltager øgede beføjelser i relation til lægemiddelanvendelse. Se herunder for mere information:

Kursus i medicinhåndtering – et kursus godkendt af fødevarestyrelsen, hvis mål er at give kursusdeltagerne teoretisk og praktisk viden om forsvarlig anvendelse af medicin i husdyr- og pelsdyrhold og akvakulturanlæg samt den grundlæggende kendskab til lovgivningen. Lovgivning og mere detaljerede regler om netop dette kursus fremgår af nedenstående link https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/For-dyrl%C3%A6ger-der-vil-afholde-kursus-i-medicinh%C3%A5ndtering-.aspx

Kursus i behandling mod kælvningsfeber og børbetændelse – et kursus godkendt af Fødevarestyrelsen. Lovgivning og mere detaljerede regler omkring netop dette kursus fremgår af nedenstående link https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Kursus_i_behandling_af_koeer.aspx

Sidebar