Laboratoriediagnostik

Vores laboranter står for de diagnostiske test vi udfører på eget laboratorie i Aars. Til de daglige test hører bakteriologisk undersøgelse af mælkeprøver samt undersøgelse af gødningsprøver for bakterier, virus, cryptosporidier, coccidier, lunge- og løbetarm-orm.

Du har mulighed for at få mælkeprøvesvar på mail eller SMS.

 

Vi udtager også prøver, som sendes direkte til eksternt laboratorier. Eksempelvis blodprøver til undersøgelse for Maedni Visna (får & ged), Salmonella dublin, Mykoplasma etc..

Til kvalitetssikring af vores mikrobiologiske diagnostik deltager BoviCura’s laboranter altid i den årlige nationale Ringtest udbudt af DTU Fødevareinstituttet. Testen lægger hovedvægt på normalt forekommende mastitisbakterier. Derudover afspejler testen den nyeste danske viden om mastitisbakterier samt bakterier der giver anledning til diagnostiske problemer. Alle bakterierne i ringtesten stammer fra mælkeprøver indsendt fra danske køer til DTU i de seneste år. Testen afspejler derfor et relevant spektrum af den forventelige danske mastitismikrobiologi.

Sidebar