LandmandsWEB

Som kunde ved os får du adgang til onlinesystemet LandmandsWEB, som kan tilgås fra såvel computer som smartphone.

I denne online postkasse er der mulighed for at få samlet rapporter og andet korrespondance fra dyrlægen. Det betyder, at du har mulighed for at modtage rapporter mv. fra din dyrlæge i elektronisk udgave samt godkende/underskrive online. Du har altså mulighed for at have dine dokumenter samlet ét sted, som gør det nemt at finde ved eksempelvis kontrolbesøg i din besætning.

Der er også mulighed for at oprette flere brugere i samme beæstning, hvis du eksempelvis ønsker, at din driftleder, fodermester eller andre også skal have adgang.

Giver du din besætningsdyrlæge lov til at oprette dig på LandmandsWEB, vil du modtage en e-mail med brugernavn og adgangskode. Når BoviCura efterfølgende lægger dokumenter på LandmandsWEB, vil du automatisk få en varsling via e-mail. Nogle dokumenter vil kræve din godkendelse og andre (eksempelvis prøvesvar og besætningsinstrukser er til orientering.

Mere info om LandmandsWEB kan fås ved at læse artiklen:

”Nu kan du se alle papirerne fra dyrlægen på telefonen” fra Magasinet Kvæg, September 2018 – http://dyrlaegerogko.wpengine.com/wp-content/uploads/2020/01/Kvaeg_sep_2018_000011.pdf

Sidebar