Specialiseret rådgivning

Vores mål er altid at tilbyde og rådgive dig om den nyeste viden indenfor kvæg. Samtidig er vi et team af knapt 20 kvægdyrlæger, hvilket giver mulighed for at den enkelte dyrlæge kan tilegne sig ekstra kompetencer indenfor sine specifikke interesseområder.

Specialiseret rådgivning tager afsæt i netop dit specifikke ønske om fokus og/eller udfordring . Der tilknyttes én af de dyrlæger, som har ekstra kompetence i forhold til ønsket fokus. Ved opstart er der forventningsafstemning omkring forløbets setup, forventeligt udbytte og prisniveau. Et vigtigt element er som oftest også besætningsbesøg, hvor kvægdyrlægen besøger besætningen på et relevant tidspunkt i forhold til aktuelt fokus. Såvidt muligt fokuserer vi på at komme med handlingsplaner inddelt i tre kategorier: Noget der kan gøres nu og her – (ofte rutineændring); Noget der skal overvejes 1 år tid; Noget hvis ubegrænsede ressourser.

“Specialiseret rådgivning” kan eksempelvis tage afsæt i: Klovsundhed, Fodring, Kalvesundhed, Smittebeskyttelse, SundhedsØkonomi. Specialiseret Rådgivning er en slags service-tjek af et specifikt fokus ønske og fri af dikteret lovgivning.

 

Sidebar