Sundhedsrådgivning

Større besætninger med kvæg skal indgå en Sundhedsaftale (SRA) med en dyrlæge – Obligatorisk Sundheds Rådgivning (OSR).

Vores kundeområde strækker sig langt udover Himmerland, da vi har kunder i regioner som Skive, Viborg, Randers, Norddjurs, Mariager Fjord, Rebild, Aalborg, Brønderslev og Fjerritslev. At komme til kvægkunder i så stort et område giver os rig mulighed for erfaring indenfor såvel frivillig som obligatorisk Kvæg Sundhedsrådgivning i mange forskellige typer besætninger såvel konventionelle som økologiske.

De 4 lovpligtige aftaletyper er:

  • Basisaftale – tværfaglig
  • Basisaftale – staldskole
  • Tilvalgsmodul 1
  • Tilvalgsmodul 2

I forbindelse med det enkelte rådgivningsbesøg, er der mulighed for forskellige kliniske registeringer tilpasset den enkelte aftale- og besætningstype. De kliniske registeringer danner basis for besætningsrelevante handlingsplaner til optimering af produktionen og sundheden. Eksempler på kliniske registeringer er: Huldvurdring/Body Condition Score (BCS), ketosemåling, børscore, skedescore, CMT, gødningsscore, pH-måling, yverscore, ben-score, hasescore, klovscore og selvfølgelig general vurdering af almenbefindende. Alt afhængig af aftaletype er der mulighed for at den besætningsansvarlige kan få øgede beføjelser til anvendelse af lægemidler i besætningen i forhold til besætninger uden SRA.

Yderligere detaljer i relation til lovgivning for de enkelte aftaletyper fremgår af nedenstående link https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Sundhedsr%C3%A5dgivning-kv%C3%A6g.aspx

Sidebar