Tværfaglig rådgivning

Tværfaglig rådgivning kan være af rigtig stor værdi for den enkelte bedrift.

Vi forsøger på forskellig vis at fremme samarbejdet mellem de forskellige faggrupper, den enkelte bedrift omgives af. Vi har erfaring fra Gårdråd, Gårdbestyrelse, Staldskole, Erfa- og Fokusgrupper.

Kontakt os med dine ønsker og drømme – vi hjælper rigtig gerne.

Vores oplevelse er, at de gode møder fremmes af: Kort og præcis dagsorden med klar beskrivelse af formål; en person er mødeleder og en person er referent. Der skal være en defineret tidsramme for mødet og mødet afsluttes med en opsummering af konklusioner. Desuden skal der aftales hvem der skal følge op på hvilke konklusioner. Afslutningsvis aftales en dato for næste møde samt hvem der har ansvar for mødeindkaldelse.

Sidebar