Vagtembedsdyrlæger

Alle dyrlægerne hos os har en Vagtembedsdyrlæge godkendelse fra fødevarestyrelsen – nødvendigt ved eksempelvis en nødslagtning af et akut tilskadekommet dyr.

Hvis et ellers sundt og rask dyr udsættes for en akut ulykke, så det af hensyn til dyrevelfærden ikke kan transporteres levende til slagteri, kan nødslagtning vise sig som en mulighed. En af os vagtembedsdyrlæger skal lave en klinisk undersøgelse af dyret, udføre eller overvære aflivning og afblødning samt udfylde et certifikat.

Vilde og uhåndterbare dyr eksempelvis kødkvæg, svin eller heste, som afgræsser naturområder og derfor ikke er vant til omgang med mennesker, kan i visse tilfælde være til skade for sig selv og/eller de mennesker, der skal håndtere dem – såfremt de forsøges transporteret levende til slagteriet – og heller ikke kan slagtes efter gårdslagtningsmodellen. I sådanne tilfælde skal en godkendt vagtembedsdyrlæge tilkaldes til at udføre levende syn samt udfylde et certifikat.

Oversigt over muligheder for slagtning på bedriften og detaljeret lovgivning på området findes via nedenstående link https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Slagtning-hos-landmanden-herunder-noedslagtning.aspx

Sidebar