Klovsundhed

Hvad er dit mål, ønske, drøm, besætnings udfordring eller problem? Med specialiseret rådgivning tilknyttes en dyrlæge med ekstra kompetence og interesse for KLOVSUNDHED og der tages udgangspunkt i netop din lokale sandhed.

Hvordan – Først en forventningsafstemning mellem dig og den aktuelle kvægdyrlæge om forløbet, forventeligt udbytte og prisniveau. Forløbet specialiseret rådgivning KLOVSUNDHED vil dernæst typisk indbefatte:

  • Besætningsbesøg, hvor kvægdyrlægen går rundt i besætningen på egen hånd
  • Du besvarer en række spørgsmål
  • Viden fra klovbeskærer
  • Eventuelt klovtjek i klovboks.
  • Data-analyse.
  • Besætningsbesøg med præsentation af konklusion samt forslag til handlingsplaner. Evt. suppleres med Simherd-kompetence.

Handlingsplaner – Vi har fokus på at komme med handlingsplaner inddelt i tre kategorier: Noget der kan gøres nu og her – (ofte rutineændring); Noget der skal overvejes indenfor 1 års tid; Noget hvis ubegrænsede ressourser.

Sidebar