Smittebeskyttelse

Hvad er dit ønske eller problem? Vi har dyrlæger, som er godkendt til specialiseret rådgivnings indenfor Salmonella. Med specialiseret rådgivning tilknyttes en dyrlæge med ekstra kompetence og interesse for SMITTEBESKYTTELSE og der tages udgangspunkt i netop din lokale sandhed.

Hvordan – Først en forventningsafstemning mellem dig og den aktuelle kvægdyrlæge om forløbet, forventeligt udbytte og prisniveau. Besætningsrundtur med deltagelse af dyrlæge og driftleder er omdrejningspunktet for specialiseret rådgivning SMITTEBESKYTTELSE. Undervejs stilles spørgsmål om trafik af dyr, mennesker, redskaber og maskiner ind i og rundt internt i besætningen. Data-analyse vurderes. Afslutningsvis laves der en præsentation af konklusion på observationer og forslag til handlingsplaner.

Handlingsplaner – Vi har fokus på at komme med handlingsplaner inddelt i tre kategorier: Noget der kan gøres nu og her – (ofte rutineændring); Noget der skal overvejes om 1 års tid; Noget hvis ubegrænsede ressourcer.

Sidebar