Yversundhed

Hvad er dit mål, ønske, drøm, besætnings udfordring eller problem? Med specialiseret rådgivning tilknyttes en dyrlæge med ekstra kompetence og interesse for YVERSUNDHED & MÆKEKVALITET og der tages udgangspunkt i netop din lokale sandhed.

Hvordan – Først en forventningsafstemning mellem dig og den aktuelle kvægdyrlæge om forløbet, forventeligt udbytte og prisniveau. Forløbet specialiseret rådgivning YVERSUNDHED & MÆLKEKVALITET vil typisk indbefatte: Besvarelse af en række spørgsmål. Besætningsbesøg, hvor kvægdyrlægen går rundt i besætningen på egen hånd og observerer typisk i relation til malkning. Data-analyse. Muligvis udvidet med nærmere undersøgesle af Malketeknink. Besætningsbesøg med præsentation af konklusion på observationer & dataanalyse samt forslag til handlingsplaner.

Handlingsplaner – Vi har fokus på at komme med handlingsplaner inddelt i tre kategorier: Noget der kan gøres nu og her – (ofte rutineændring); Noget der skal overvejes 1 år tid; Noget hvis ubegrænsede ressourser.

 

Sidebar